Yeni Medya Konferansı
Sayfa Başlığı

Yönergeler

 

Çalışma Önerisi (Özet)

Araştırma özet 250-300 kelime arasında olmalıdır. Tartışmak veya ele almak istenilen konuyu açıklamak için anlaşılır bir başlık ve 4-5 anahtar kelime içermelidir.
Bir özet araştırmanızla ilgili şu soruları yanıtlamalıdır:
Ana amaçlar nelerdir?
Üzerinde çalıştığınız kavramsal çerçeve ve alan çalışması nedir?
Çalışmanız ilgili alanyazına nasıl katkı sağlamaktadır?
Araştırmanız için hangi metodoloji kullanmayı tercih etmektesiniz?

 

Tam Metin

Bildiri uzunluğu 2500-3000 kelime arasında olmalıdır (özet ve kaynakça dahil değildir). İngilizce olarak gönderilen bildiriler için başlık, ve anahtar kelime listesi yer almalıdır. Aynı şekilde Türkçe olarak gönderilen bildiriler için İngilizce başlık, anahtar kelime listesi ve İngilizce özet yer almalıdır.
 
            Yazı Tipi: Times New Roman 12 punto ve 1,5 aralık
            Bibliyografik stil: APA
            Biçim: Microsoft Word'deki belge metni (.doc, .docx)
Bildiri özetleri ve tam metinler konferans web sayfası aracılığıyla gönderilecektir. E-posta veya başka yollarla yapılan başvurular kabul edilmemektedir.