Yeni Medya Konferansı
Sayfa Başlığı
 VII. KONFERANS SLİDER


 

Sayın Araştırmacılar,

Sizleri, İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü ve Radyo Televizyon ve Sinema Bölümleri olarak 10-11 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştireceğimiz ve Dijital İçerik Üretiminden Tüketimine Medya ve Toplumsal Dönüşüm başlığını taşıyan VII. Uluslararası Yeni Medya Konferansına davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

İçinde bulunduğumuz yeni medya ekosisteminde içerik üretme ve tüketme süreçleri farklılaşmış ve her kullanıcının üretüketici konumuna gelmesi mümkün olmuştur. Dijital içerik üretim ve tüketim süreçleri öncelikle geleneksel ve yeni medya olmak üzere kültür, siyaset, ekonomi, sanat gibi tüm toplumsal formasyon biçimleri üzerinde hızla ve sürekli dönüşen, potansiyel olarak küresel bir etkiye sahiptir.  Günümüzde bu etki, yapay zekanın enformasyon üretim süreçlerine dahil olması ve veri toplama ve işleme kapasitelerinin artmasıyla birlikte, bir yandan ülkelerin ve şirketlerin veri yönetimi ve gözetim kapitalizmi bağlamında bir yandan da kültür ve sanata etkisi dijital kültür ve dijital sanat bağlamında tartışılmaktadır. Dijital içerik üretim ve tüketim süreçleri, gündelik yaşam pratiklerinden enformasyonel kapitalizme değin farklı kapsamlardaki tartışmaları içermektedir.   VII. Uluslararası Yeni Medya Konferansı Dijital içerik üretim ve süreçlerinin medya ve toplum üzerindeki çok boyutlu etkilerini tartışmaya açmaktadır.

 
Konferansın alt başlıkları, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sıralanmıştır:
 
Açık bilim
Toplumsal cinsiyet
Dijital kapitalizm
Enformasyonel kapitalizm
Gözetim Kapitalizmi

İzleme/izleyici alışkanlıkları
Üretim-Dağıtım-Gösterim Pratikleri
Dijital Platformlar
Denetleme ve/veya Sansür mekanizmaları
Dijital platformlar ve algoritma
Podcast
Metinlerarasılık
Göstergebilim/göstergebilimsel çözümleme

Kişisel veriler

Gönderilen tam metinler konferans sonrasında uluslararası yayınevinden kitap bölümü olarak yayınlanacaktır
.

 
Tüm araştırmacılarla Ekim 2024’de görüşmek üzere.

Önemli Tarihler:

 
Özet Son Gönderim Tarihi : 25 Ağustos 2024
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı : 9 Eylül 2024
Konferans Programının Duyurulması : 23 Eylül 2024
Konferans Tarihi : 10-11 Ekim 2024
Tam Metin Son Gönderim Tarihi : 10 Kasım 2024

 
 Açık Bilim
Açık bilim, “Ortak çalışmaya dayalı ağlar ile paylaşılan ve geliştirilen, şeffaf ve erişilebilir bilgi” (Vicente-Sáez ve Martínez-Fuentes, 2018) olarak tanımlanmıştır. Açık bilim, doğru ve bilimsel bilginin herkes tarafından erişilebilir olması temeli üzerine kuruludur. Bu anlamda da bilgiye erişimdeki eşitsizliğe vurgu yaparken, söz konusu eşitsizliği ortadan kaldıracak yöntemler arar. Bir başka deyişle kamunun bilgiye erişim hakkını savunur. Ayrıca, bilimsel çalışmalarla elde edilen bilgilerin herkese açık olması ve araştırmacıların kendilerinden önce yapılan çalışmalara erişiminin sağlanmasıyla, yeni çalışmaların ortaya çıkması, yeni araştırmalarla bilime katkı sunulması ve dolayısıyla bilimin ilerlemesi de desteklenmiş olacaktır. Açık bilim, aynı zamanda ortak çalışmayı ve işbirliğini de teşvik ederek daha güçlü bir bilimsel üretim fırsatı yaratma amacı taşır ve bunun için alanlar yaratır.
 
Dijital İçerik Üretiminden Tüketimine Medya ve Toplumsal Dönüşüm başlığını taşıyan bu konferans, bilimsel bilgiye erişimin kısıtlanmaması gerektiğine ve ortak çalışma ve işbirliği ile bilimin ilerlemesinin desteklenmesine olan inancı sebebiyle; aynı zamanda da bilimsel bilgiye erişime getirilen sınırların yeni bir eşitsizlik yarattığı düşüncesi ile, açık bilim ilkesini benimsemiştir.
 
Vicente-Sáez, R., & Martínez-Fuentes, C. (2018). Open Science now: A systematic literature review for an integrated definition. Journal of business research88, 428-436.

 

İş Birliklerimiz

Conference Alerts: https://conferencealerts.co.in/  

conferencealertscoin

I
nternational Conference Alertshttps://internationalconferencealerts.com/

aaa