ProgramV. ULUSLARARASI YENİ MEDYA KONFERANS PROGRAMI

(2-3 Aralık 2021)

BİRİNCİ GÜN (02 ARALIK 2021)

Açılış Konuşmaları 09-45-10:15

Dr. Eren Efe  (Yeni Medya ve İletişim Bölümü)

Prof. Dr. Kürşat Yalçiner (İİSBF Dekanı)

Prof. Dr. Nail Öztaş (Rektör V.)

 

Oturum Bağlantısı

Keynote Speaker 10:15- 10:45

Prof. Dr. Gorg Mallia (Malta Üniversitesi)

 

Oturum Bağlantısı
1. Oturum 11:00-12:00

Abuzer Yeşil:

Kullanıcılarının Sosyal Medya Kapitalizmine Dönük Farkındalıkları Üzerine
Ampirik Bir Araştırma

Seray Bilici-Arif Yıldırım:

Kripto Para Piyasasındaki "Musk Etkisi"
 

Sevtap Demir:

Yeni Medyaya Ekonomi Politik Bir Bakış: Türkiye’deki “Dijital Doğan” Gazetelerle
Geleneksel Medya İnternet Sitelerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi

Oturum Başkanı: Dr. Seyra Kestel

 

Oturum Bağlantısı
2. Oturum 13:00-14:00

Mehmet Emin Babacan-Mehmet Ulaş:

Dijital Gözetim ve Mahremiyet: Covid-19 Aplikasyonlarının Karşılaştırmalı Analizi

Uğur Arslan:

Gönüllü Gözetim Alanı Olarak Youtube: Katarsis Örneği

Selin Kiraz Demir:

Yeni Medya Aracılığıyla Görünür Olmak: "Gör Beni" Örneği

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Bahar M. Pehlivan

 

Oturum Bağlantısı
3. Oturum 14:15-15:15

Aytaç Göğüş - Semra Geçkin Onat - Sümeyye Yücel:

Yeni Medya Okuryazarlığı Düzeylerinin Demografik Bilgiler Açısından İncelenmesi
 

Göksel Basmacı:

İnternet Gazetelerinin Haber Yazım Kuralları Çerçevesinde Analizi
 

Özlem Barış-İbrahim Coşkun:

Kadına Şiddet Haberlerinin Yaptırımsızlığı Meşrulaştırması Üzerine Bir İnceleme:
Atv, Kanal D, Show Tv ve Star Tv Örneği


Oturum Başkanı: Banu Nihal İçağasıoğlu Altun

 

Oturum Bağlantısı
4. Oturum 15:30-16:30

Ali Karakaya:

Teknolojinin Rasyonalitesi: Bilgi ile Güç Özdeşliğinde Toplumu Tasarlamak
 

İpek Sucu:

Pandemi Sonrasında Giyim Markalarında Dijital İletişim, Yeni Medya
Ve Tüketim Alanında Sürdürülebilirlik

Sezgi Turfanda - Eser Levi:

Lüks Markaların Toplumsal Cinsiyet Temsillerinde Yeni Eğilimler:
Erkek Modasında Feminenlik


Oturum Başkanı: Doç. Dr. Gül Esra Atalay
 

 

Oturum Bağlanısı
5. Oturum 16:45-17:45

Ergin Şafak Dikmen:

Video Paylaşım Platformları ve Oluşturulan Tekno-Sınırlar

Gökhan Demirel:

Tüketim Kültürü ve Karşıt Propaganda: Subvertising ve Culture Jamming

Sercan Alabay:

Net Neutrality and Digital Equality Perceptions of French Preparatory Students


Oturum Başkanı: Dr. Sarp Bağcan

Oturum Bağlantısı
   
İKİNCİ GÜN (03 ARALIK 2021)

1. Oturum 09:45-10:45

Bahar M. Pehlivan- Gül Esra Atalay:

Pandemi Sürecinde Sosyal Medya ve Utanç-Sonrası Dönem
 

Nur Emine Koç:

As an example of Digital Era’s Diseases “Nomophobia and Plugomania’s” Effect On Youth People
 

Türkay Türkan Ünlü-Elif Karakoç:

Geleneksel Televizyondaki Çocuk Oyuncuların İkincil Ekrandaki Görünümlerinin
Kidfluencer Kavramı Bağlamında İncelenmesi

Oturum Başkanı: Dr. Özlem Çetin Öztürk

Oturum Bağlantısı
2. Oturum 11:00-12:00

Göksel Basmacı:

Spor Haberlerinde Politikleşme Sorunu: “Fanatik, Fotomaç ve Fotospor” Örneği
 

Mustafa C. Sadakoğlu - Azime Ayşenur Çelimli:

Siyasal İletişimin Dijital Hali: 31 Mart Seçimlerine Katılan Siyasal
Aktörlerin Instagram Paylaşımlarının İçerik Çözümlemesi 
 

Rabia Zamur Tuncer:

Yeni Medya Bağlamında Kolektif Hafıza:
15 Temmuz Darbe Girişimi Üzerinden Bir Değerlendirme

Oturum Başkanı: Dr. Nil Çokluk

Oturum Bağlantısı
3. Oturum 13:00-14:00

Batu Bozoğlu-Eda Çekil Konrat:     

Sanatın Dijital Çağında Emek Ve Özgünlüğün Yeni Tanımlarına Doğru
 

Barış Çoban - Gayem Doğan:

Grafiti: Anlatılan Senin Hikayendir
 

Dilara Tekrin:

Remiks Pratiğinin Dijital Eşitsizlik Bağlamında Değerlendirilmesi

Oturum Başkanı: Dr. Fikriye Gözde Mocan

Oturum Bağlantısı
4. Oturum 14:15-15:15

Şeyma Esin Erben:

Atık Kağıt İşçilerinin Sosyal Medyada Öz Temsilleri: Covid-19 Salgını Sürecinde
@atikkagit Twitter İçeriklerinin Göstergebilimsel Analizi
 

Sezgin Savaş-Zeynep Özcan:

Yeni Medyada Bir Trend: Instagramlanabilirlik (Instagrammable)
 

Merve Genç:

Instagram’da Farklı Annelikler “Her Şeyi Yapan” Anneler ve “Oyunbozan” Anneler

Oturum Başkanı: Eren Efe

Oturum Bağlantısı
5. Oturum 15:30-16:30

Nermin Alkan:

Women’s Performance Of Reproductive Labor Through The Digital Within The Family
 

Nisa Yıldırım:

Kadına Yönelik Şiddet Temalı Dijital Platform Dizilerinde Hukuk-dışı
Adalet ve Çözümsüzlük Vurgusu: Olağan Şüpheliler Dizisi Örneği
 

Oturum Başkanı: Dr. Özge Uğurlu Akbaş

Oturum Bağlantısı
6. Oturum 16:45-18:00

Gülsün Bozkurt:

Sosyal Medyada Bir Hak Arayışı Olarak İfşa Kültürünün Gelişmesi
 

Nilüfer Pınar Kılıç:

"Vatandaşlar Tek Tıkla Trafik Cezalarına İtiraz Edebilir”: Hangi Vatandaş?
 

Gül Esra Atalay - Bahar M. Pehlivan:

Çevrimiçi Kişisel İtibar ve Sosyal Medyada İptal Kültürü
 

Tülay Yazıcı:

Bedenini Sevmek: Beden Olumlama Hareketi Üzerine Bir İnceleme

Oturum Başkanı: Dr. Şaha Baygül Özpınar

Oturum Bağlantısı